هنگامی که برای واریز مبلغ سفارش وارد درگاه پرداخت می‌شوید، سایت سفارش شما را به‌طور موقت از موجودی انبار کسر می‌کند تا توسط شخص دیگری خریداری نشود. در صورتی که پرداخت شما ناموفق باشد، سفارش شما هم‌چنان برای مدتی در حالت رزرو باقی می‌ماند. به همین دلیل، در صورتی که چند پرداخت ناموفق داشته باشید یا موجودی محصول در انبار دینوک محدود باشد، ممکن است کالا برای چند دقیقه در سایت ناموجود شود.در این صورت شما می‌توانید پس از گذشت یک ساعت، مجدداً سفارش خود را پرداخت کنید.

در صورتی که پس از یک ساعت هم‌چنان موجوی کالا اصلاح نشد یا تمایل داشتید همان لحظه سفارش را پرداخت کنید به پشتیبانی سایت اطلاع دهید تا سفارش قبلی شما لغو گردد و موجودی کالا اصلاح شود.