ارسال سفارش به شهرستان‌ها از مبدأ تهران انجام می‌شود.به همین دلیل، سفارش‌ها به شیوه مورد تایید شرکت‌های ارسال بین شهری، بسته‌بندی و ارسال می‌شود.

ارسال بسته‌ها توسط شرکت‌های ارسال بین شهری از جمله، شرکت پست، تیپاکس و چاپار انجام می‌شود. هزینه‌ی ارسال این سفارش‌ها به صورت خودکار و بر اساس وزن سفارش و شهر مقصد، توسط سیستم واسط و بدون دخالت دینوک، محاسبه می‌گردد. طبیعی است که هزینه‌ی اعلام‌شده توسط سیستم، با قیمت ارسال درج‌شده بر روی بسته‌ی پستی، مقداری متفاوت باشد؛ زیرا هزینه‌ی بسته‌بندی و جمع‌آوری از انبار دینوک در قیمت درج‌شده‌ی شرکت پست محاسبه نشده است.

زمان آماده‌سازی و ارسال سفارش برای شهرستان، حداکثر 10 روز کاری خواهد بود و بسته‌ها پس از تحویل به شرکت حمل و نقل، بین 48 تا 72 ساعت بعد، به دست مشتریان خواهد رسید.